top of page

Um

Könnunin

Könnunin „Sveitarfélag ársins“ hóf göngu vorið 2022 og er nú framkvæmd árlega. Niðurstöður könnunarinnar veita afar mikilvægar upplýsingar um starfsumhverfi á vinnustöðum sveitarfélaganna og samanburð við aðra vinnustaði. Hægt er að bera saman niðurstöður þessarar könnunar við sambærilegar kannanir sem gerðar eru meðal ríkisstarfsmanna og á almennum markaði þar sem Sameyki og VR standa að gerð samskonar kannana.

Tilgangur könnunarinnar

Tilgangurinn með könnuninni er að hvetja stjórnendur sveitarfélaganna til að veita starfsumhverfinu meiri athygli og ráðast í umbótaverkefni þar sem þess er þörf. Einnig er ætlunin að niðurstöðurnar skapi almenna umræðu um starfsumhverfi og stjórnun á vinnustöðum félagsfólki stéttarfélaganna til hagsbóta. Ekki síst er tilgangurinn að veita góðum vinnustöðum viðurkenningu fyrir að hlúa vel að starfsfólki.

Bæjarstarfsmannafélög BSRB sem standa að könunninni í samvinnu við Gallup

  • Starfsmannafélag Mosfellsbæjar

  • Starfsmannafélag Vestmannaeyja

  • Starfsmannafélag Garðabæjar

  • Starfsmannafélag Suðurnesja

  • Starfsmannafélag Kópavogs

  • Starfsmannafélag Hafnarfjarðar

  • Kjölur, stéttarfélag starfsmanna í almannaþjónustu

  • FOSS, stéttarfélag í almannaþjónustu

  • Starfsmannafélag Húsavíkur

  • Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi

Um könnunina

Könnunin nær til félagsfólks áðurnefndra tíu bæjarstarfsmannafélaga innan BSRB sem eru í 30% starfi eða meira og hafa verið félagsmenn í a.m.k. þrjá mánuði. Framkvæmd könnunarinnar er með þeim hætti að Gallup sendir út rafrænan spurningalista til þessara félagsmanna sem könnunin nær til. 

Samkvæmt þátttökuskilyrðum könnunarinnar þarf svarhlutfall að vera að lágmarki 35% af útsendum
spurningalistum til að sveitarfélag nái inn á lista, auk þess sem tíu svör þurfa að lágmarki að berast frá
félagsmönnum sem eru starfandi í sveitarfélaginu. Teknar eru saman niðurstöður þeirra sveitarfélaga þar sem lágmarksþátttaka næst. Kynningarbréf um könnunina er einnig sent til forráðamanna sveitarfélaganna þar sem þeim er boðin þátttaka í henni og greiða sveitarfélögin þá fyrir þátttöku. Að lokinni úrvinnslu fá þessi sveitarfélög sendar niðurstöður úr könnuninni fyrir sitt sveitarfélag.

Sveitarfélög á lista

Samkvæmt þátttökuskilyrðum könnunarinnar þarf svarhlutfall að vera að lágmarki 35% af útsendum spurningalistum til að sveitarfélag nái inn á stigalista, auk þess sem tíu svör þurfa að lágmarki að berast frá félagsmönnum sem eru starfandi í sveitarfélaginu. 

Könnunin nær til félagsmanna áðurnefndra tíu bæjarstarfsmannafélaga innan BSRB sem eru í 30% starfi eða meira og hafa verið félagsmenn í a.m.k. þrjá mánuði. Félögin starfa um allt land, bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.

Þáttagreining og heildareinkunn

Könnunin veitir mikilvægar upplýsingar um starfsumhverfi og stjórnun. Mælingin nær yfir fjölbreytta þætti en þannig fæst heilsteypt mynd af innra starfs-umhverfisveitarfélaganna.

Þáttagreining (factor analysis) er notuð til að greina þá undirliggjandi þætti sem eru mældir. Heildareinkunnin er vegið meðaltal úr þáttunum sem greindir eru og er hún grunnur útnefningar á Sveitarfélagi ársins.

Verðlaun og viðurkenning

Árlega eru veitt verðlaun og viðurkenning fyrir sveitarfélögin sem verma fjögur efstu sætin og fá þau sæmdarheitið Sveitarfélag ársins

Verðlaunagripur

Verðlaunagripurinn er hannaður og smíðaður af Sigrúnu Björgu Aradóttur hjá Agndofa hönnunarhúsi.

bottom of page