top of page

Um

Könnunin

Könnunin „Sveitarfélag ársins“ hóf göngu  vorið 2022 og er stefnt að því að könnunin verði árlegur viðburður. Niðurstöður könnunarinnar veita afar mikilvægar upplýsingar um starfsumhverfi á vinnustöðum sveitarfélaganna og samanburð við aðra vinnustaði. Hægt er að bera saman niðurstöður þessarar könnunar við sambærilegar kannanir sem gerðar eru meðal ríkisstarfsmanna og á almennum markaði þar sem Sameyki og VR standa að gerð samskonar kannana.

Tilgangur könnunarinnar

Tilgangurinn með könnuninni er að hvetja stjórnendur sveitarfélaganna til að veita starfsumhverfinu meiri athygli og ráðast í umbótaverkefni þar sem þess er þörf. Einnig er ætlunin að niðurstöðurnar skapi almenna umræðu um starfsumhverfi og stjórnun á vinnustöðum félagsfólki stéttarfélaganna til hagsbóta. Ekki síst er tilgangurinn að veita góðum vinnustöðum viðurkenningu fyrir að hlúa vel að starfsfólki.

Bæjarstarfsmannafélög BSRB sem standa að könunninni í samvinnu við Gallup

  • Starfsmannafélag Mosfellsbæjar

  • Starfsmannafélag Vestmannaeyja

  • Starfsmannafélag Garðabæjar

  • Starfsmannafélag Suðurnesja

  • Starfsmannafélag Kópavogs

  • Starfsmannafélag Hafnarfjarðar

  • Kjölur, stéttarfélag starfsmanna í almannaþjónustu

  • FOSS, stéttarfélag í almannaþjónustu

  • Starfsmannafélag Húsavíkur

  • Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi

Um könnunina

Gögnum var safnað á tímabilinu apríl til maí ár hvert Framkvæmd könnunarinnar var með þeim hætti að Gallup sendi út spurningalista samkvæmt félagsmannalista frá stéttarfélögunum tíu. Kynningarbréf um könnunina var einnig sent til forráðamanna sveitarfélaganna þar sem þeim var boðin þátttaka í henni og greiða sveitarfélögin að taka þátt. Tvö sveitarfélög, Grímsnes- og Grafningshreppur og Flóahreppur, þáðu boðið og fengu allt starfsfólk þeirra boð um þátttöku í könnuninni. Í lok úrvinnslu fengu sveitarfélögin síðan sendar niðurstöður úr könnuninni.

Fleiri sveitarfélög lýstu áhuga á að vera með í könnuninni og gætu tekið þátt í henni á næsta ári því áformað er að könnunin verði gerð árlega.

Alls voru tæplega 5000 manns í heildarúrtaki bæjarstarfsmannafélaganna tíu en tæplega 4700 í endanlegu úrtaki. Þar af voru tæplega 1400 svör notuð í úrvinnslu eða tæp 30% af endanlegu úrtaki.

Spurningalisti var lagður fyrir starfsfólk á netinu. Mælingin náði yfir ólíka þætti en þannig fæst heilsteypt mynd af innra starfsumhverfi sveitarfélaganna.

Sveitarfélög á lista

Samkvæmt þátttökuskilyrðum könnunarinnar þurfti svarhlutfall að vera að lágmarki 35% af útsendum spurningalistum til að sveitarfélag næði inn á stigalista, auk þess sem tíu svör þurftu að lágmarki að berast frá félagsmönnum sem eru starfandi í sveitarfélaginu. Fimmtán sveitarfélög uppfylltu þessi skilyrði.

Könnunin náði til félagsmanna áðurnefndra tíu bæjarstarfsmannafélaga innan BSRB sem voru í 30% starfi eða meira og höfðu verið félagsmenn í a.m.k. þrjá mánuði. Félögin starfa um allt land, bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.

Þáttagreining

Þáttagreining (factor analysis) er notuð til að greina þá undirliggjandi þætti sem eru mældir. Í megindráttum komu fram níu þættir: stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd stofnunar, ánægja og stolt og jafnrétti. Vægi þáttanna í heildareinkunn ákvarðast af þáttagreiningunni en sveitarfélögum sem komast á lista er síðan raðað eftir heildareinkunninni.

Heildareinkun

Heildareinkunnin er vegið meðaltal úr þáttunum níu og það er hún sem notuð er við val á sveitarfélagi ársins.  Stjórnun vegur þyngst í heildarmatinu, en þá er vægi jafnréttisþáttarins mikið og einnig vinnuskilyrða.

Fimmtán sveitarfélög með heildareinkunn.

Verðlaun og viðurkenning

Árlega eru veitt verðlaun og viðurkenning fyrir sveitarfélögin sem verma fjögur efstu sætin fá þau sæmdarheitið "Sveitarfélag ársins 20XX"

Verðlaunagripur

Verðlaunagripurinn er hannaður og smíðaður af Sigrúnu Björgu Aradóttur hjá Agndofa hönnunarhúsi.

bottom of page